♥. Skalon A.M

94 teksty – auto­rem jest ♥. Ska­lon A.M.

Roz­bierał mój umysł, jak rzeźbiarz gładzi swo­je dzieło. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 grudnia 2018, 01:21

Miałam w życiu ta­ki dzień, w którym w końcu usłyszałam wewnętrzny głos. To był dzień, w którym poczułam emocję zblo­kowa­ne od lat, zro­zumiałam, że od te­raz nig­dy więcej by­cia kimś innym. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 marca 2018, 23:16

Po­wie­działam Ci kiedyś, że bym Cię za­biła. Chodzi o to, że wy­wołujesz we mnie taką potęgę uczuć, że to jest ja­kiś obłęd, jak­by mnie to prze­ras­tało. Jak­bym puściła całą tą miłość z siebie to mogłabym Cię nią za­całować, przyg­nieść na śmierć. Oto mi chodziło.
Tyl­ko o pod­kreśle­nie potęgi uczuć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lutego 2018, 00:47

Chciałabym wie­dzieć, jak to jest mięć mnie w ser­cu. Chciałabym wie­dzieć, jak to jest trzy­mać mnie w ra­mionach, chciałabym wie­dzieć jak to jest być ze mną. Cho­ciaż jest we mnie ro­man­tyk. Ty chcesz ta­ki an­tyk ? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 grudnia 2017, 02:09

Poczuł to jak morza ogień ogarnia,
ser­ce jest włas­nym korzeniem,
umysł jest umysłem.
Zgłębiaj marzenia,
bo ni­cość pożre Cię inaczej
i żyj miłością cho­ciaż gwiaz­dy pędzą wspak.
Nie przej­muj się innymi,
bo ona kocha Ciebie i dzień jut­rzej­szy.

(in­spi­rac­ja do już is­tniejące­go wier­sza, mo­jego ulubionego) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 maja 2017, 14:50

Wzór

Nig­dy nie zro­zumiem, dlacze­go przy To­bie czuję coś wyjątko­wego.
To jak­byś był przy naj­lep­szym przy­jacielu, przy którym nicze­go nie mu­sisz udawać.
Mówi­li mi bądź os­trożna, między zaurocze­niem a miłością jest cien­ka li­nia.
Tak długo próbo­wałeś to uk­ryć, dopóki nie spoj­rzałeś mi głębo­ko w oczy,
w te­dy wszys­tko się wy­dało.
Nie ob­chodzi mnie co kiedyś się wy­darzyło, Twój wzór bie­rze górę wewnątrz mnie. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 5 stycznia 2017, 00:04

Uwierz kocha­nie, rzu­całam Cię w głowie na każdą stronę, w ser­cu moim za­puściłeś korzenie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 grudnia 2016, 00:03

Miej od­wagę wie­rzyć, w urzeczy­wis­tnienie prag­nień Two­jego serca. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 października 2016, 20:14

Mówią bierz z życia ile się da, ale co mam brać, sko­ro ono mi tyl­ko zabiera. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 kwietnia 2016, 19:37

Grzywę wiatr przecze­suje.
Koński raj dziś się ra­duje.
Wie­cznie zielo­na tra­wa na niego doczekała.
Na ziemi dziew­czy­na bar­dzo płakała.

,,Niebo nie może być niebem, jeśli nie ma tam ko­nia, który by mnie przywitał" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 kwietnia 2016, 19:27

♥. Skalon A.M

Lope de Vega Quién lo probó, lo sabe. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huír el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño; creer que un cielo en un infierno cabe, dar vida y el alma a un desengaño, esto es amor: quién lo probó, lo sabe.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

♥. Skalon A.M

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

28 grudnia 2018, 08:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Rozbierał mój umysł, jak [...]

27 grudnia 2018, 10:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Rozbierał mój umysł, jak [...]

27 grudnia 2018, 01:21♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Rozbierał mój umysł, jak [...]

20 marca 2018, 08:09fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

19 marca 2018, 23:18♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

19 marca 2018, 23:16♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

21 lutego 2018, 08:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Powiedziałam Ci kiedyś, że [...]

21 lutego 2018, 00:47♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Powiedziałam Ci kiedyś, że [...]

7 grudnia 2017, 01:48Nina K sko­men­to­wał tek­st Chciałabym wie­dzieć, jak to [...]

5 grudnia 2017, 02:09♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Chciałabym wie­dzieć, jak to [...]